شهریور ۱۲, ۱۳۹۸

گرانول پلی کربنات

گرانول پلی کربنات pc یک ترموپلاستیک آموروف به طور طبیعی شفاف است. گرانول پلی کربنات برای تولید موارد مختلفی بحث مقاومت و شفافیت است در صنایع استفاده ...