مقالات

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

نایلون های گلخانه ای

کاربردهای نایلون های گلخانه ‌ای برای پرورش گیاهان، علاوه بر سه عنصر اساسی خاک و آب و نور، استفاده از نایلون های گلخانه ای ضروری است. خاک مواد معدنی لازم برای فتوسنتز ...