مقالات

فروردین ۶, ۱۳۹۹

بازیافت شیشه

بازیافت شیشه بنا به دلایل زیستی و اقتصادی ضروری است. هم چنین فواید اقتصادی، زیستی و اشتغالی گوناگونی بر اثر بازیافت شیشه حاصل می ...
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

نرم کننده گرانول

چرا باید از نرم کننده های گرانول استفاده کرد؟ خواص نرم کننده ها چیست؟ نرم گننده های گرانول چند نوع بوده و کاربرد هریک از آن ها برای چه مصارفی ...